Index  Kattungar  Hanar  Honor  Planer   kontakt   Om mig  Galleri  Rasbeskrivning  Länkar Gästbok

Home   Kittens  Males  Females  Plans  Contact  About Me  Gallery  Breed description  Links  Guestbook

 
             
A-Kull/litter B-Kull/Litter C-Kull/Litter D-Kull/Litter E-Kull/Litter  F-Kull/Litter  G-Kull/Litter
             
         
 

4 Kattungar födda 2015-10-16  / 4 Kittens born 2015-10-16

 

 

Kattungarna är 17 dagar på bilderna/The kittens are 17 days in  picture

 Kattungarna är nyfödda, endast några timmar gamla /
The kittens are newborns, only a few hours old

 
 

Index  Kattungar  Hanar  Honor  Planer   kontakt   Om mig  Galleri  Rasbeskrivning  Länkar Gästbok

Home   Kittens  Males  Females  Plans  Contact  About Me  Gallery  Breed description  Links  Guestbook